Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-09-02
Przedmiot ogłoszenia:Remont rozdzielni
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Remont rozdzielni potrzeb własnych GPZ Kalisz Północ Sprawa ZP/5261/404MZS/2019/1
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
_pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/____
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego p.4. do 12.09.2019,. godz. 9:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, p.115, data 12.09.2019, godz. 11:20
Termin składania:2019-09-12
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
do 15 grudnia 2019 roku.
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy spełniający .warunki wskazane w Warunkach Zamówienia
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie [w %]:
Cena brutto [100°/o]
Termin związania z oferta: 90 dni od daty upiywu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Adam Sobczyński, adres e-mail: Adam.Sobczynski@energa.pl
Anna Wypych, adres e-mail: Anna.Wypych@energa.pl
Anna Konstanciak, adres e-mail: Anna.Konstanciak2@energa.pl
Numer dokumentu:ZP/5261/404MZS/2019/1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: