Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24063683 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont stanowiska do zasypu piasecznic
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o
Adres: Tramwajowa 6, 90-132 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 42 672 11 38, 22 101 02 02
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/678567
Opis:WZ-091-103/22 Remont stanowiska do zasypu piasecznic
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 Remont stanowiska do zasypu piasecznic Remont stanowiska do zasypu piasecznic, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania oraz na warunkach wskazanych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 2 do zapytania 1 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN EUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/678567
Składania : 31-10-2022 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/678567
Otwarcie ofert:Otwarcia : 31-10-2022 12:05:00
Termin składania:2022-10-31
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel: 42 672 11 38
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Wymagane oświadczenia - Oświadczenie Oferenta zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Wymagane oświadczenia - Oświadczenie Oferenta zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania (RODO) (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Wymagane oświadczenia - Oświadczenie Oferenta zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania (OBOWIĄZKOWA WIZJA LOKALNA) (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Wymagane dokumenty - Wyciąg z rejestru KRS lub CEIDG (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Wymagane dokumenty - Wykaz usług zgodny z zawartym w załączniku nr 3 do zapytania (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Pozostałe dokumenty - Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Pozostałe dokumenty - Pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Pozostałe dokumenty - Umowa spółki cywilnej (w przypadku Oferentów związanych umową spółki cywilnej) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Dominika Grzelak-Kamińska
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.
Tramwajowa 6
90-132 Łódź
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 678567, WZ-091-103/22
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: