Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 18137937 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-10-11
Przedmiot ogłoszenia:

Remont suchego zbiornika wodnego

Województwo dolnośląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-10-31
Kod CPV:45240000-1,71320000-7,71322000-1,71245000-7,71355000-1,45246000-3
Branże
 • urządzenia techniczne wod-kan, prace
 • zbiorniki retencyjne
 • progi wodne, zapory, tamy, mnichy
 • brukarskie usługi
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • inwentaryzacje - oceny stanu technicznego
 • linie elektryczne, przyłącza
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • kontenery przemysłowe, mieszkalne
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • laboratoria - usługi
 • regulacje koryta rzek
 • prace czerpalne, odmulanie, hakowanie roślinności
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - melioracje, urządzenia wodne
 • projekty - architektoniczne
 • pojemniki, kontenery na śmieci
 • pielęgnacja zieleni przydrożnej
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • zabezpieczenia antykorozyjne - stali
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • drogi - leśne, żwirowe, gruntowe
 • projekty - ogrodnictwo
 • badania budowlane
 • badania naukowe
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • rozbiórki wyburzenia