Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Remont tarasu
Organizator:ATENA & HJW Sp. z o.o
Adres: al. gen. J. Hallera 14b, 53-318 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 663 880 150
E-mail:
Opis:WM al. Hallera 23a - remont tarasu przynależnego do mieszkania nr 12 nad III piętrem
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na remoncie tarasu przynależengo do lokalu mieszkalnego nr 12 nad III pietrem w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy al. Gen. Józefa Hallera 14b we Wrocławiu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania oferty

2019-11-12, do godz. 14:00
Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy al. Hallera 14 b - Sekretariat -w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. do godziny 14.00.
Termin składania:2019-11-12
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin realizacji zamówienia I kwartał 2020r.
Wymagania:Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Mariusz Smajda
tel. 663 880 150
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 663 880 150.
W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 606 908 112.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: