Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-08
Przedmiot ogłoszenia:Remont w jadalni
Organizator:Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o.
Adres: Kuźnicka 1, 72-010 Police
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. policki
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Remont w jadalni w obiekcie 161
Treść zapytania:
Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pt. "Remont jadalni w obiekcie 161 "
Oferty należy złożyć w formularzu ofertowym w rozliczeniu kosztorysem powykonawczym (zał.2) wraz kosztorysem ofertowym i z potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej.
Zakres prac określa załączony przedmiar robót (zał.1).
Oferent winien przed złożeniem oferty zapoznać się z OWUR (zał.4) a złożenie oferty wiąże się z akceptacją warunków w nich zawartych.
Termin wizji lokalnej:
10.11.2017r. godz. 14.00 oferent chcący wziąć udział w postepowaniu zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej, nie odbycie wizji lokalnej z prowadzącym koordynatorem z ramienia GAPS wiąże się z wykluczeniem z postepowania, formularz potwierdzający odbycie wizji lokalnej w załączeniu (zał.3)
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. prace remontowo-budowlane 1 komplet
Miejsce i termin składania ofert: Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 11- 2017 16: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 11- 2017 14: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
10- 11- 2017 15: 00
Termin składania:2017-11-13
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji:
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Marta Czerniec
tel:
e-mail: mczerniec@policeserwis.com
Numer dokumentu:Z36/214696
Źródło: Internet i własne
Załączniki: