Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-27
Przedmiot ogłoszenia:Remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi
Organizator:Sąd Rejonowy w Pszczynie
Adres: ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 32 44 94 188
E-mail:
Opis:Remont zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynków Sądu Rejonowego w Pszczynie
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy jest:
1) Remont zadaszenia (łukowego) nad drzwiami wejściowymi bocznymi do budynku Sadu Rejonowego w Pszczynie przy Ul. Bogedina 14 - wymiana zadaszenia z poliwęglanu wraz z orynnowaniem oraz odnowienie (oczyszczenie, pomalowanie metalowej konstrukcji zadaszenia (bez barierki).
Materiał nowego zadaszenia: poliwęglan ,,dymiony".
Zamawiający wymaga zastosowania poliwęglanu, na który producent udziela min 10 lat gwarancji.
2) Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy Ul. Bogedaina 14A.
Na realizację zadania składa się: demontaż i utylizacja obecnie istniejącego zadaszenia oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż nowego zadaszenia wykonanego ze stali nierdzewnej i szkła odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne.
Stan istniejących zadaszeń nad wejściami prezentuje dokumentacja fotograficzna stanowiąca zał. Nr 1 do niniejszego postępowania.
Od wykonawców oczekuje się dokonania wizji lokalnej przedmiotu postępowania oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym w szczególności wymaganych dla należytego oszacowania rozmiarów i kosztów prac, niezależnie od informacji otrzymanych od Zamawiającego.
Dokonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
Miejsce i termin składania ofert: 7. FORMA, MIEJSCE, TERMIN I ZŁOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Ofertę na załączonym formularzu proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: zamowienia@pszczyna.sr.gov.pl ( skan dokumentów w jednym pliku)

Termin nadsyłania ofert - do dnia 4 listopada 2020r. godz: 12:00
Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie wezwany do przedłożenia oryginału oferty.
Termin składania:2020-11-04
Miejsce i termin realizacji:2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA Do 10 grudnia 2020r.
Wymagania:5. KRYTERIUM WYBORU:
Cena 70 % - 70 pkt
Okres rękojmi 30% - 30 pkt
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 48 miesięcy otrzyma 15 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje okres rękojmi 60 miesięcy otrzyma 30 pkt.
6. ZAWARTOŚĆ PROPOZYCJI CENOWEJ:
A) Formularz oferty
B) Szkic/ rysunek techniczny/wizualizacja z obmiarami dla projektowanego zadaszenia nad wejściem do budynku Sądu przy ul. Bogedaina 14A
Kontakt:8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Anna Harężlak Tel. 32 44 94 188
Kod CPV:45261000-4
Numer dokumentu:S.G. 223-21/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: