Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-31
Przedmiot ogłoszenia:Remont zaplecza technicznego
Organizator:GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON W ELBLĄGU
Adres: ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 55 237 05 14 wew. 32
E-mail:
Opis:Remont zaplecza technicznego GDDKIA Rejonu w Elblągu z podziałem na 3 zadania
Przedmiot zamówienia:

Remont zaplecza technicznego GDDKIA Rejonu w Elblągu z podziałem na 3 zadania:

Zadanie nr 1: Remont wrót do magazynu soli w Elblągu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i naprawą uszkodzonych elementów wrót*.

Zadanie nr 2: Remont wrót do magazynu soli w Pasłęku wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i naprawą uszkodzonych elementów wrót.*

Zadanie nr 3: Remont instalacji elektrycznej w budynkach magazynowych Rejonu w Elblągu.*
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 09.11.2022r. do godz. 09:00

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu, sekretariat, Ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg

TERMIN SKŁADANIA ofert:

do dnia 09.11.2022r. do godz. 09:00 wraz z drukiem oferty oraz uzupełnionym kosztorysem ofertowym na adres mailowy: mkuklinska@gddkia.gov.pl
Termin składania:2022-11-09
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:

od dnia zawarcia Umowy do dnia do dnia 30.11.2022r.
Kontakt:Osoba prowadząca
Źródło: Internet i własne