Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-28
Przedmiot ogłoszenia:Remontu elewacji frontowej wraz z balkonami
Organizator:Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
Adres: ul. Żurawia 32/34 lok. 433, 00-515 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 0 22 625 46 29
Opis:zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie:

- Remontu elewacji frontowej wraz z balkonami oraz remont

schodów wejściowych do kamienicy.

- Wykonanie izolacji pionowej fundamentów kamienicy.

- Remont ogrodzenia zewnętrznego.

Tryb postępowania:

Konkurs ofert - postępowanie jest prowadzone w oparciu o wewnętrzne uregulowania dotyczące wyboru wykonawców usług.

Przedmiot konkursu:

1. remontu elewacji frontowej wraz z balkonami oraz remontem schodów wejściowych do kamienicy.

2. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów kamienicy.

3. Remont ogrodzenia zewnętrznego.

Kamienica nie jest wpisana do rejestru zabytków, ale została ujęta w gminnej ewidencji zabytków i podlega decyzjom Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Prace będą prowadzone w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy (luty 2017) autorstwa:

mgr. inż.. Leszka Tischnera

mgr. inż. Damiana Cyrtę

reprezentujących Studio Budowlane ,,UNITY" S.C.

Jak również na podstawie dokumentacji z badań stratygraficznych elewacji

(styczeń 2017) wykonanych przez: mgr. Wandę Zawistowską

reprezentującą Pracownię Badań i Konserwacji Zabytków - WANDARTE

Prace będą realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Architekturę Warszawa - Mokotów oraz wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty: 18 grudzień 2017r.

Oferty należy składać bezpośrednio: w biurze Zarządcy obiektu

adres:

PYRAMID - Centrum Zarządzania Nieruchomościami

ul. Żurawia 32/34 lok. 433

00-515 Warszawa

tel. 0 22 625 46 29
Termin składania:2017-12-18
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin realizacji prac: kwiecień - wrzesień 2018r
Wymagania:Oferent może zapoznać się z dokumentacją techniczną budynku (opinie techniczne, przeglądy) znajdującą się w biurze Zarządcy nieruchomości PYRAMID - CZN ul. Żurawia 32/34 lok. 433 w godz. 8.00 do 16.00 (każdego dnia).

Mając na uwadze zakres prac wskazane jest, aby Oferent zapoznał się z obiektem.

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Dąbrowskiego 34

ul. Dąbrowskiego 34

02 - 561 Warszawa

Dane obiektu:

- ilość kondygnacji: 4

- kubatura budynku 4 839 m3

- ilość lokali mieszkalnych - 18

- ilość lokali usługowych - 3

- rok budowy kamienicy 1938r.

Tryb składania ofert:

Podstawą dla opracowania oferty jest załączony do niniejszego zapytania kosztorys przedmiarowy.

Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym z załączonym kosztorysem szczegółowym opracowanym na podstawie kosztorysu przedmiarowego (formularz ofertowy może zostać przesłany drogą mailową pod wskazany adres lub będzie możliwy do pobrania u Zarządcy obiektu)

Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

Ponadto do oferty proszę o załączenie:

1. oświadczenia o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu w realizacji prac ona podobnych obiektach.

2. referencji potwierdzających realizację prac w przedmiocie zamówienia dla podmiotów takich jak Wspólnoty Mieszkaniowe, kamienice lub obiekty zabytkowe.

3. oświadczenie o posiadanym potencjale finansowym na realizacje prac
Źródło: Internet i własne
Załączniki: