Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-03-11
Przedmiot ogłoszenia:Remonty obiektów budowlanych
Organizator:PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Turów
Adres: ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. zgorzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon +48 75 773 5524
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/37363/details
Opis:Planowe remonty obiektów budowlanych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Nazwa postępowania:
Planowe remonty obiektów budowlanych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu planowych remontów obiektów budowlanych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, szczegółowo określone w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne części jak poniżej:
Część 1: wykonanie roboty budowlanej polegającej na wymianie stropodachu wykonanego
z konstrukcji drewnianej na stropodach o konstrukcji stalowej w oddziale e-1.
Część 2: wykonanie roboty budowlanej polegającej na wymianie i regulacji wkładów
podłogowych w podłodze technicznej budynku ZOPD.

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/37363/details
TERMIN SKŁADANIA ofert:
25-03-2021 14:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 25-03-2021 14:00
Termin składania:2021-03-25
Wymagania:Dodatkowe informacje:
1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
3. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
4. Miejsce i termin składania ofert określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
5. Kryterium oceny ofert i jego wagę określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Kontakt:Imię i nazwisko Magdalena Kochanowska

Telefon +48 75 773 5524

Adres e-mail Magdalena.Kochanowska@gkpge.pl
Numer dokumentu:POST/GEK/CSS/PMK-KWT/01112/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: