Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17353141 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-05-20
Przedmiot ogłoszenia:

Rewitalizacja otoczenia Zamku książąt

Województwo śląskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-05-28
Kod CPV:45233200-1
Branże
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • zabytki konserwacje
 • brukarskie usługi
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • remonty, naprawy, renowacje
 • budowa obiektów pod klucz
 • inwentaryzacje
 • izolacja wodochronna
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • konstrukcje lekkie, wiaty
 • zabezpieczenia antykorozyjne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • bramy, furtki ogrodzeniowe
 • pielęgnacja zieleni miejskiej
 • stolarskie usługi
 • usługi ślusarskie
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • rurociągi kablowe
 • posadzki, podłogi, parkiety
 • schody, balustrady, poręcze
 • schody zewnętrzne, balustrady, poręcze
 • zabezpieczenia antykorozyjne - stali
 • zabezpieczenia antykorozyjne - betonu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • konstrukcje drewniane, szkieletowe, domy
 • remonty - obiekty mieszkalne, publiczne
 • prace ślusarskie - barierki, schody, podesty, bramy
 • niwelacje terenu roboty ziemne