Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane
Organizator:ATENA & HJW Sp. z o.o
Adres: Ołbińska 6, 50-237 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 71 772 63 00
E-mail:
Opis:Roboty budowlane polegające na:

- uszczelnieniu przewodu kominowego dymowego nr 5 o długości 20mb i przekroju 14/16

- zgodnie z opinią kominiarską nr 134/2018 z dnia 28.06.2018 r. - w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego 3.
Specyfikacja:Dodatkowe informacje, opinię kominiarską oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 - pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.
Miejsce i termin składania ofert: składania
Ofertę cenową wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 - pok. nr 16 - w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.
Termin składania:2018-07-16
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2018 r.
Wymagania:W ofercie należy uwzględnić koszt wydania opinii kominiarskiej powykonawczej, którą Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w trakcie odbioru robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Kontakt:Sprawy proceduralne:

Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Tomasz Chomiak
tel. 71 772 63 25,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: