Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-30
Przedmiot ogłoszenia:Roboty budowlane polegające na montażu piłkochwytu
Organizator:Urząd Miejski w Wyrzysku
Adres: ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pilski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (067) 286 24 00, fax (067) 286 26 26, 67 286 41 24, 67 286 41 43
E-mail:
Opis:I. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na montażu piłkochwytu o długości 20 m i wysokości 4 m oraz ogrodzenia o długości 11 m i wysokości 1,8m. Piłkochwyt należy wykonać z zielonej siatki ochronnej polietylenowej przeznaczonej do użytku na boiska zewnętrzne (oczka 10 cm x 10 cm, gr. splotu min. 3 mm), natomiast ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej zielonym PCV. Piłkochwyt planuje się zamontować między bramką a drogą gminną w odległości ok. 1,5 m od jezdni. Ogrodzenie o długości 11 m należy zamontować od piłkochwytu w stronę budynku świetlicy, do regulaminu placu zabaw. Dopuszcza się wzmocnienie konstrukcji na początku ogrodzenia (piłkochwytu) np. poprzez wykonanie dodatkowego odciągu, gdyż słupek początkowy będzie zlokalizowany przy rowie melioracyjnym i nie będzie umocniony ogrodzeniem z drugiej strony. Miejsce planowanego ogrodzenia na poniższym zdjęciu:
Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin: do 13.04.2018r. godz. 1500
2. Miejsce składania ofert:
Oferty należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres: urzad@wyrzysk.pl
Termin składania:2018-04-13
Wymagania:3. Sposób przygotowania oferty: wg formularza (załącznik nr 1), zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (piłkochwyt i/lub ogrodzenie)
III. Wybór oferty: Zamawiający udzieli zamówienia dla najkorzystniejszej oferty. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z zakupem materiału, użyciem sprzętu, transportem i robocizną.
Kontakt:Wiesław Nowicki tel. 67 286 41 24
Kamila Pinkowska tel. 67 286 41 43
Numer dokumentu:IRiGK.7013.13.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: