Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 17514044 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-17
Przedmiot ogłoszenia:

Roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych

Województwo wielkopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-07-29
Kod CPV:45000000-7,45100000-8,45112000-5,45111200-0,45112700-2,45233222-1,45112710-5,45220000-5,45231000-5,45212221-1,45112710-5
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • stadiony, boiska
 • aleje spacerowe, mała architekt.
 • brukarskie usługi
 • wyposażenie hal i boisk sportowych
 • inwentaryzacje
 • kanalizacje sanitarne
 • urządzenia techniczne wod-kan, prace
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • gabloty, półki wystawiennicze
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • szyldy, tabliczki, akces. reklamowe
 • wyposażenie gospodarstw rolniczych
 • pielęgnacja zieleni przydrożnej
 • monitoring wizyjny, urządzenia
 • place zabaw
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • instalacje odgromowe
 • pomiary instalacji
 • stacje rowerowe, infrastruktura roweru miejskiego
 • siłownie zewnętrzne
 • niwelacje terenu roboty ziemne