Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25723574 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Roboty geologiczne
Organizator:Górażdże Oddział: Grupa GÓRAŻDŻE
Adres: ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże
Województwo / powiat: opolskie, pow. krapkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:609 579 184, 77 777 8721
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/810684
Opis:Roboty geologiczne w Górażdże Cement S.A
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Prace geologiczne zgodnie ze specyfikacją -
spec_I_etap_24_08_20 [...].docx
1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/810684
Składania : 11-09-2023 10:00:00
Otwarcia : -
Termin składania:2023-09-11
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
OPIS WYMAGAŃ
Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie wykonania I etapu prac i robót geologicznych związanych z lepszym rozpoznaniem złoża "Górażdże" oraz poszukiwaniem i rozpoznaniem wapieni gogolińskich zgodnie z załączoną specyfikacją. Oferenci zainteresowani wykonaniem usługi proszeni sa o podpisanie załączonego oświadczenia o poufności i przesłanie go w wiadomości poprzez platformę zakupową. Po otrzymaniu oświadczenia wyślemy bardziej szczegółowe informacje.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Robert Dreszer, tel. 609 579 184 - w sprawach merytorycznych
Anna Dudka-Kalinowska, tel. 77 777 8721 - w sprawach handlowych
Załączniki - wymagania wewnętrzne Górażdże Cement:
Wytyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A
Kodeks Etyczny Dostawców
Ogólne warunki zakupów
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych - Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - o termin zakończenia robót terenowych - 30.11.2023, o termin dostarczenia raportu - 31.12.2023. Proszę potwierdzić. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Referencje 20% Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Termin płatnosci 5% między 30 a 60 dni proszę podać (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Wykaz sprzętu, skład osobowy i kwalifikacje osób wykonujących usługę 15% proszę załączyć (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Górażdże Oddział: Grupa GÓRAŻDŻE
ul. Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 810684
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: