Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21913518 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-20
Przedmiot ogłoszenia:Roboty podczyszczeniowe akwenu
Organizator:Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o
Adres: Kuźnicka 1, 72-010 Police
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. policki
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Roboty podczyszczeniowe akwenu
Treść zapytania:
Spółka Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. w Policach, Ul. Kuźnicka 1 przedkłada zapytanie o warunki wykonania robót podczyszczeniowych w Porcie Morskim w Policach.
Szczegóły zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu przeznaczone są wyłącznie w celu rozeznania rynku i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w Zapytaniu o warunki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienia akcji ofertowej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Oferentom którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w Zapytaniu o warunki.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Roboty podczyszczeniowe akwenu 1 ST
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1224465,6949b9d7b696c83d8b60c39963cdc2d7.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
20- 09- 2021 15: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 09- 2021 15: 30
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
23- 09- 2021 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1224465,6949b9d7b696c83d8b60c39963cdc2d7.html
Termin składania:2021-09-27
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Wojciech Diakun
tel:
e-mail: wdiakun@portpolice.pl
Numer dokumentu:Z26/281310
Źródło: Internet i własne
Załączniki: