Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Roboty utrzymaniowe koryta rzeki
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu
Adres: Młyńska 27, 22-400 Zamość
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Zamość
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.532032338
Strona www:https://przetargi.wody.gov.pl
Opis:Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Duży Piotr w km 0+000-0+570, 1+900-9+200, 11+200-12+500, 12+684-13+930, 14+000-21+350, tj. 17,766 km
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty 15.11.2022 09:00
Termin składania:2022-11-15
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Zamościu
Młyńska 27
22-400 Zamość
Anna Kościk
tel.532032338
Kod CPV:90721800-5
Numer dokumentu:LU.ROZ.2811.46.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: