Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17933491 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-05
Przedmiot ogłoszenia:Rozbiórka budynku
Organizator:Gmina Grębocice
Adres: ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. polkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 76 8315 031, Tel. 076 831 55 01; faks 076 831 50 77
E-mail:
Opis:2. Nazwa zadania: ,,Rozbiórka budynku OSP w Rzeczycy
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbiórka budynku OSP w Rzeczycy.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja opracowana
przez: Autorską Pracownię Projektową, 67-200 Głogów,
Wilków, ul. Polna 24 ,
Przed rozbiórka Wykonawca zobowiązany jest do
opracowania na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu.
Specyfikacja:5. Zapytanie ofertowe można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice.
Miejsce i termin składania ofert: 15. Miejsce i termin składania ofert:
ofertę należy
złożyć do dnia
12.09.2019 r.
do godziny
14:00
w Centrum Obsługi
Mieszkańca (pok. nr 1)
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Grębocicach
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice
Tel. 076 831 55 01; faks 076 831 50 77
e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
Termin składania:2019-09-12
Kontakt:7. Osoba do kontaktu u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat zapytania
ofertowego oraz dodatkową dokumentację (jeżeli nie było możliwe jej opublikowanie w
BIP) określającą szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Stefan Stępniak, Inspektor ds. budownictwa
tel.: 76 8315 031; e-mail: inwestycje@grebocice.com.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: