Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-29
Przedmiot ogłoszenia:Rozbiórka śmietnika z cegły , dostawa i montaż zasieków na odpady na przygotowanym podłożu z kostki betonowej
Organizator:Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o
Adres: ul. Jana Matejki 57, 60-770 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/514824
Opis:POK1/KW/09/2021/02 Ul. Bukowska 248-250 w Poznaniu - Rozbiórka śmietnika z cegły , dostawa i montaż zasieków na odpady na przygotowanym podłożu z kostki betonowej
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Bukowska 248-250 w Poznaniu - montaż wiat śmietnikowych Rozbiórka śmietnika z cegły , dostawa i montaż zasieków na odpady na przygotowanym podłożu z kostki betonowej 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Jana Matejki 57
60-770, Poznań
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/514824
Składania : 06-10-2021 15:37:00
Termin składania:2021-10-06
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji, polegającym na: Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia: Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Integralną częścią dokumentacji niniejszego postępowania są: - OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA do pobrania tutaj - OGÓLNE WARUNKI UMOWY do pobrania tutaj - Klauzula informacyjna RODO do pobrania tutaj
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Prosimy o wskazanie w polu obok wykazu zastrzeżonych dokumentów i dołączenie ich w oddzielnym pliku poprzez kliknięcie ikony "spinacza" wraz z uzasadnieniem, które wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku informacji do zastrzeżenia jako tajemnica przedsiębiorstwa, prosimy pozostawić pole jako puste.
3 Termin realizacji - Roboty należy wykonać do 31.10.2021r. Prosimy potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) oraz Ogólne Warunki Umowy (OWU) - Prosimy potwierdzić akceptację OWZ oraz OWU wpisując "Akceptuję"
5 Klauzula informacyjna RODO - Prosimy potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO wpisując "Zapoznaliśmy się"
6 Istotne Postanowienia Umowne - Prosimy potwierdzić akceptację Istotnych Postanowień umownych wpisując "Akceptuję"
IPU_Bukowska 248 254 [...].pdf
7 STWiOR - Prosimy potwierdzić akceptację Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wpisując "Akceptuję"
STWIOR ul. Bukowska [...].pdf
8 Uprawnienia - Prosimy załączyć skan uprawnień, oraz potwierdzenie przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
9 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć w formacie .pdf uzupełniony o wartość poszczególnych robót kosztorys ofertowy (załączono plik w postępowaniu). (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Bukowska 248 - 252 z [...].pdf
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 57
60-770 Poznań
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 514824, POK1/KW/09/2021/02
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: