Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 24264439 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2022-11-24
Przedmiot ogłoszenia:

Rozbudowa drogi gminnej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Województwo warmińsko-mazurskie
Państwo: Polska
Termin składania:2022-12-09
Kod CPV:45000000-7, 71320000-7, 71248000-8, 45233200-1, 45110000-1, 45233000-9, 45200000-9, 45232400-6, 45220000-5, 45232310-8
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • inwentaryzacje - oceny stanu technicznego
 • linie elektryczne, przyłącza
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • mapy, kartografia
 • geologia, badania geologiczne
 • zbiorniki retencyjne
 • usługi ogrodnicze, nasadzenia, zakładanie ogrodów
 • ogrodzenia - budowa, przebudowa
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - teletechniczne, alarmowe, komputerowe - instalacje
 • projekty - melioracje, urządzenia wodne
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • kolczatki, szlabany, progi zwalniające
 • montaż i konserwacja oświetlenia ulicznego
 • wycinka drzew przy drogach i w mieście
 • rurociągi kablowe
 • udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
 • projekty - oświetlenie uliczne
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • niwelacje terenu roboty ziemne