Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 18413978 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-11-28
Przedmiot ogłoszenia:

,,Rozbudowa drogi powiatowej - w formule zaprojektuj i wybuduj

Województwo świętokrzyskie
Państwo: Polska
Termin składania:2019-12-13
Kod CPV:45000000-0,45100000-0,45110000-0,45112710-0,45221200-0,45220000-0,45230000-0,45233000-0,45233120-0,71322000-0,71322500-0
Branże
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • brukarskie usługi
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • kanalizacje sanitarne
 • oznakowanie dróg i ulic
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geologia, badania geologiczne
 • prace czerpalne, odmulanie, hakowanie roślinności
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - budowlano-wykonawcze
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • projekty - melioracje, urządzenia wodne
 • pielęgnacja zieleni przydrożnej
 • bariery, siatki - ochronne, przeciwśnieżne
 • udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
 • projekty - organizacja ruchu
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • projekty - ogrodnictwo
 • archeologiczne prace, nadzór
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • budownictwo - mosty wiadukty
 • niwelacje terenu roboty ziemne