Zgłoś sugestię

Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Numer ogłoszenia: 24600671 archiwalne
Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2023-01-27
Przedmiot ogłoszenia:

,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej "

Województwo małopolskie
Państwo: Polska
Termin składania:2023-02-14
Kod CPV:45000000-7, 45231300-8,45232410-9,45232000-2,45310000-3,45100000-8,45110000-1,45111200-0,45233000-9, 45231100-6
Branże
 • kanalizacje sanitarne
 • budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
 • nadzór budowlany
 • uzyskanie pozwoleń na budowę
 • inwentaryzacje
 • wykopy, odwodnienia, kanalizacja burzowa
 • urządzenia techniczne wod-kan, prace
 • linie elektryczne, przyłącza
 • elektroinstalatorstwo
 • geodezyjna obsługa budownictwa
 • geodezyjne usługi, pomiary
 • geologia, badania geologiczne
 • projekty - instalacje elektryczne
 • projekty - instal wodno-kanalizacyjne
 • projekty - drogi, wiadukty
 • projekty - kosztorysy
 • projekty - systemy automatyki
 • projekty - zagospodarowanie terenu
 • ekspertyzy, opracowania ekologiczne
 • rurociągi przemysłowe - wykonanie, remonty
 • inwentaryzacje - dendrologiczne
 • inwentaryzacje - geodezyjne
 • pomiary instalacji
 • nadzór budowlany - drogi i infrastruktura
 • przewierty, przeciski, technika bezwykopowa
 • niwelacje terenu roboty ziemne