Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20462900 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Rozbudowa systemu balansowania ruchu w sieci IP
Organizator:Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Konstancinie-Jeziornie
Adres: Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. piaseczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:kom. 783921239 tel. 22 2422600
E-mail:
Opis:Rozbudowa systemu balansowania ruchu w sieci IP
Opis postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa platformy balansowania ruchu sieci IP w siedzibach Zamawiającego (w Konstancinie-Jeziornie i Warszawie) poprzez dostawę, montaż i konfigurację ośmiu urządzeń balansowania ruchu zlokalizowanych logicznie w czterech separowanych strefach sieci IP. Do obowiązków Wykonawcy należy również integracja Systemu z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego, szczególnie w zakresie zapewnienia kompatybilności z obecnie wykorzystywanymi protokołami oraz posiadanymi urządzeniami F5 BIG-IP i modułami interfejsowymi.
Grupa asortymentowa: Infrastruktura teleinformatyczna
Miejsce i termin składania ofert: Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2020-12-23 14:30:00 2021-02-01 10:00:00
Termin składania:2021-02-01
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 120 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe: Tak
Domyślna waluta: PLN
Kontakt:POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
MAŁGORZATA JAKUBOWSKA-SOJA
48783921239
malgorzata.jakubowska-soja@pse.pl
Numer dokumentu:2020/WNP-0408
Źródło: Internet i własne
Załączniki: