Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20562956 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-15
Przedmiot ogłoszenia:Sprzedaż i dostawa centrali monitorującej z 4 kardiomonitorami oraz łóżek elektrycznych
Organizator:Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
Adres: Żeromskiego 22, 39-300 Mielec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax (17)780-01-46
E-mail:
Opis:SPRZEDAŻ I DOSTAWA CENTRALI MONITORUJĄCEJ Z 4
KARDIOMONITORAMI ORAZ ŁÓŻEK ELEKTRYCZNYCH DO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU
ZAMAWIAJĄCY:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zwraca się z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa centrali monitorującej z 4 kardiomonitorami oraz łóżek
elektrycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w
Mielcu
1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) sprzedaż i dostawę centrali monitorującej z 4 kardiomonitorami oraz łóżek elektrycznych do Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spełniających wymagania określone
w Zapytaniu ofertowym - na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej
i użytkowej,
c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu:
GRUPA 1 - CENTRALA MONITORUJĄCA DLA PACJENTA Z 4 KARDIOMONITORAMI
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny - szt. 4
Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany
1. Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg TAK
2. Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji min. 2020 TAK (podać)
3. Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia TAK
4. Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. TAK
5. Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. TAK
6. Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. TAK
7. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych - pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów TAK
8. Kategorie wiekowe pacjentów dorośli, dzieci i noworodki. TAK
9. Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta TAK
10. Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora TAK
11. Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: a) EKG; b) Odchylenie odcinka ST; c) Liczba oddechów (RESP); d) Saturacja (Spo2); e) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); f) Temperatura (T1,T2,TD). TAK
12. Pomiar EKG TAK
Zakres częstości rytmu serca: minimum 15-300 bpm. TAK (podać)
Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. TAK
Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. TAK (podać)
Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. TAK (podać)
Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. TAK
Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. TAK (podać)
Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. TAK
Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych TAK
Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc TAK
Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: a) Bradykardia b) Tachykardia c) Asystolia d) Tachykardia komorowa e) Migotanie komór f) Migotanie przedsionków g) Stymulator nie przechwytuje h) Stymulator nie generuje impulsów i) Salwa komorowa j) PVC/min wysokie TAK
13. Pomiar oddechów (RESP). TAK
Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min TAK (podać)
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min TAK
Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. TAK (podać)
Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji TAK
14. Pomiar saturacji (SpO2). TAK
Zakres pomiaru saturacji: 0^100% TAK
Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20^300/min. TAK (podać)
Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70^100%: nie gorsza niż +/- 3%. TAK (podać)
Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik TAK
Alarm desaturacji TAK
15. Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).
Oscylometryczna metoda pomiaru. TAK
Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15^280 mmHg. TAK (podać)
Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30^300 bpm. TAK
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. TAK (podać)
Tryb pomiaru: a) AUTO; b) Ręczny. TAK
Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1^480 minut. TAK (podać)
Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie TAK
16. Pomiar temperatury (TEMP) TAK
Zakres pomiarowy: co najmniej 25M2°C. TAK (podać)
Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1°C. TAK (podać)
Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa TAK
17. Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. TAK
Kabel EKG 5-odprowadzeniowy TAK
Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP TAK
Mankiet do pomiaru NIBP: średni TAK
Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips TAK
18. Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny TAK
19. Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. TAK
20. Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika TAK
21. 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. TAK
Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. TAK
Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. TAK
Wybór czasowego zawieszenia alarmów - co najmniej 5 czasów do wyboru. TAK
Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. TAK
Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) TAK
22. Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. TAK
23. Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia TAK
24. Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). TAK
25. Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach TAK
ustawionych alarmów).
26. Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. TAK
27. Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. TAK
Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godz.. TAK (podać)
Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. TAK (podać)
Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. TAK
28. Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. TAK
Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. TAK
Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) TAK
Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru TAK
Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci TAK
Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci TAK
Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). TAK
Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; -BIS; -NMT; - EEG; - Scv02 lub Sv02. TAK
29. Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania TAK
30. Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria - do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy TAK
31. Cicha praca urządzenia - chłodzenie bez wentylatora TAK
32. Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą - stopień ochrony co najmniej IPX1 TAK
Miejsce i termin składania ofert: 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy złożyć według wzom stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej,
nieprzezroczystej kopercie w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres:
Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
pokój nr 1- Administracja
Koperta powinna być oznakowana napisem:
,,Oferta na sprzedaż i dostawę centrali monitorującej z 4
kardiomonitorami oraz łóżek elektrycznych do Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
znak SzP.ZP.271.2.21"
2) Oferty należy składać w godz.ch 7;30 - 14;00. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 25.01.2021r. godz. 9;00.
3) O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert:4) Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 25.01.2021r. o godz. 10;00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2021-01-25
Miejsce i termin realizacji:2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: 2 miesiące
2) Miejsce realizacji zamówienia: Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.
Wymagania:Warunki gwarancji i serwisu
1. Gwarancja min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym TAK (podać)
2. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) TAK
3. Certyfikat CE TAK
4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy TAK
5. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
TAK
Centrala monitorująca - szt. 1
Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany
1. Centrala monitorująca TAK
2. Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji min. 2020 TAK (podać)
3. Stacja centralnego przystosowana do podłączenia co najmniej 4 opisanych powyżej stanowisk monitorowania. TAK
4. Centrala zainstalowana na komputerze typu All-in-One z ekranem dotykowym o przekątnej min. 21" TAK
5. Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. TAK
6. Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach TAK
7. Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta TAK
8. Funkcja "holterowska" - pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów, z ostatnich min. 240 godzin TAK
9. Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin TAK
10. Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet TAK
11. Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. TAK
12. Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta TAK
13. Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie TAK
14. Możliwość rozbudowy centrali o nadzór nad kolejnymi co najmniej 8 kardiomonitorami bez wymiany/upgrade'u oprogramowania TAK
Warunki gwarancji i serwisu
1. Gwarancja min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym TAK (podać)
2. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) TAK
3. Certyfikat CE TAK
4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy TAK
5. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat TAK
GRUPA2-ŁÓŻKA
Łóżko z przechyłami bocznymi - szt. 3
Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany
1. Łóżko z przechyłami bocznymi TAK
2. Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji min. 2020 TAK (podać)
3. Zasilanie 230 V, 50 Uz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka TAK
4. Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu TAK
5. Długość zewnętrzna 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania TAK (podać)
6. Szerokość zewnętrzna łóżka - 1030mm (+/-50mm) TAK (podać)
7. Leże łóżka 4 - sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń - posiadających wiele trudnodostępnych miejsc - utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty) TAK
8. Szczyty tworzywowe wyjmowane od strony nóg i głowy TAK
9. Szczyty blokowane na czas transportu za pomocą wbudowanych pokręteł TAK
10. Sterowanie elektryczne przy pomocy : - Pilota przewodowego - panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel TAK
11. Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca ,,zeskakiwaniu z łóżka" /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków TAK (podać)
12. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75° +/- 5° TAK (podać)
13. Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45° +/- 5° TAK (podać)
14. Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana przy pomocy pilota i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg TAK
15. Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn minimalnym parametrze 18cm Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się segmentów -minimalizacja nacisku w odcinku krzyżowo- lędźwiowym a tym samym profilaktyka przeciwko odleżynom stopnia 1 -4 TAK
16. Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20° (+/- 4°) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg TAK (podać)
17. Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 4°) - sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. TAK (podać)
18. Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej TAK
19. Pełna regulacja przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża w celu ułatwienia opuszczania łóżka przez pacjenta min. 15° TAK
20. Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego - sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
21. Elektryczna funkcja CPR /z co najmniej podwójną prędkością w stosunku do innych regulacji/ pozycji ratującej życie - do reanimacji - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
22. Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie) /z co najmniej podwójną prędkością w stosunku do innych regulacji/- sterowania przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
23. Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna - sterowana przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
24. Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga - regulacji przechyłów bocznych TAK
25. Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji . Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w każdym możliwym sterowaniu: panelu oraz sterowaniu nożnym dla personelu, pilocie dla pacjenta TAK
26. Odłączenie wszelkich regulacji z pilota , sterowań nożnych i panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) TAK
27. Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do
sieci - pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. TAK
28. Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR TAK
29. Wskaźniki kątowe leża i segmentu pleców oraz najniższej pozycji leża TAK
30. Koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym TAK
31. Koła o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność TAK
32. Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 180kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego TAK
33. 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami TAK
34. Łóżko spełniające normę bezpieczeństwa EN 60 601 2-52 TAK
35. Wyposażenie: - Barierki boczne składane wzdłuż ramy leża optymalne do korzystania z funkcji przechyłów bocznych - Dodatkowe barierki montowane w odcinku nóg zabezpieczające pacjenta na całej długości z możliwością demontażu bez użycia narzędzi - materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze o wysokości 14 cm. - uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka - wieszak kroplówki - wysięgnik ręki - półka na dokumentacje montowana na szczyt od strony nóg TAK
Warunki gwarancji i serwisu
1. Gwarancja min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia TAK
zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym (podać)
2. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) TAK
3. Certyfikat CE TAK
4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy TAK
5. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat TAK
Łóżko z wagą - szt. 1
Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany
1. Łóżko z wagą TAK
2. Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji min. 2020 TAK (podać)
3. Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. TAK
4. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł TAK
5. Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. TAK
6. Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. TAK
7. Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe - rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga w sytuacjach ruchomego szczytu i powodowania konsekwencji ekonomicznych dla szpitala TAK
8. Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 em TAK
9. Barierki dzielone w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą EN 60601 - 2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża - zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30,60 i 90 i kata nachylenia leża TAK
10. Barierki trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża: - górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, opuszczana poniżej poziomu materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców. - barierka
zabezpieczająca segment stały oraz uda, opuszczana poniżej poziomu materaca, - barierka zabezpieczająca segment podudzia, demontowalna i odchylana. TAK
11. Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się drobnoustrojów. TAK
12. Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki TAK
13. Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku TAK
14. Leże łóżka 4 - sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch TAK
kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindryczny eh niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń - posiadających wiele trudnodostępnych miejsc - utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty)
15. Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta bezpośrednio). Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc
pacjenta czy to w przypadkach respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. TAK
16. Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno respiratorowego zapalenia płuc jak i niedodmy TAK
17. Tworzywowe koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System wyposażony w piąte koło będące gwarantem mobilności i zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania oraz ułatwienia przemieszczenia łózka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni- np. wąskich korytarzach, windach TAK (podać)
18. System hamulcowy wyposażony w zabezpieczenie przed pozostawieniem łóżka w pozycji niezablokowanej w postaci alarmu odblokowanych kół. Alarm uruchamia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej TAK
19. sterowanie elektryczne przy pomocy : o Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur. W celach bezpieczeństwa brak funkcji krzesła kardilogicznego, Trendelenburga i CPR w barierkach bocznych. o Sterowania nożnego regulacji wysokości oraz funkcji egzaminacyjnej zabezpieczonego przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego). Panel sterowania nożnego zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem - konieczność dwukrotnego naciśnięcia przycisku. o Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi. TAK
20. Długość zewnętrzna łóżka - 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2400mm dla pacjentów wysokiego wzrostu TAK (podać)
21. Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach / wymagana konfiguracja barierek przy transporcie pacjenta/ nie więcej niż 1050mm TAK (podać)
22. Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 360 mm do 740 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca ,,zeskakiwaniu TAK (podać)
z łóżka" /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków
23. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 ? +/- 5 ? TAK (podać)
24. Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30 ? +/- 51 TAK (podać)
25. Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 131 (+/-2°)- sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg TAK (podać)
26. Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga -krzesła kardiologicznego -sterowników nożnych TAK
27. Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych oraz dodatkowych uchwytów do nawijania przewodu. TAK
28. Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu TAK
29. Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia, wskaźnik umieszczony na panelu centralnym montowanym na szczycie od strony nóg TAK
30. Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach, przycisk oznaczony w wyraźny sposób TAK
31. Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej TAK
32. Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po min 160 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) TAK
33. Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach TAK
34. Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci - pracy na akumulatorze. TAK
35. Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR TAK
36. Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, dolna krawędź dodatkowo się unosi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia TAK
37. Segment stały jako wskaźnik właściwego ułożenia bioder pacjenta TAK
38. Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg TAK
39. Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka TAK
w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić). Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego - takie rozwiązanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną funkcję /konieczność wymiany rękawic /
40. Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. TAK
41. Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego - sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
42. elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
43. Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
44. elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)- sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
45. Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg TAK
46. Łóżko wyposażone w wysuwaną spod leża rączkę służącą do podpierania się podczas wstawania. Rączka posiadająca wbudowane przyciski do regulacji wysokości TAK
47. Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący stan rzeczywisty(całkowitą wagę pacjenta)- przedstawiony na elektronicznym wyświetlaczu. Wyświetlacz oraz przyciski do regulacji ustawień wagi umieszczone na stałe w ramie leża, pod szczytem od strony nóg, w celu łatwego odczytu danych. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. TAK
48. Wyświetlacz oraz przyciski do regulacji ustawień wagi umieszczone na stałe w ramie leża, pod szczytem od strony nóg zabezpieczone metalowym relingiem odbojowym. TAK
49. Wysoka precyzyjność pomiarów . możliwość ustawienia dokładności wyświetlania pomiarów masy ciała 100g lub 500g TAK
50. Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru TAK
51. Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru TAK
52. Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta oraz sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku z możliwością ich wyciszenia TAK
53. Funkcja regulacji głośności alarmów TAK
54. Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego TAK
55. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. TAK
56. 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami TAK
57. Wyposażenie: o Barierki, dzielone, opisane powyżej o Haczyki na worki urologiczne, po obu stronach łóżka, o Materace szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym paroprzepuszczalnym zapinanym na zamek o wysokości co najmniej 14 cm o Wieszak kroplówki o Wysięgnik ręki TAK
Warunki gwarancji i serwisu
1. Gwarancja min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się Uczył od dnia zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym TAK (podać)
2. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) TAK
3. Certyfikat CE TAK
4. Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy TAK
5. Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat TAK
Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w niniejszej Zapytaniu.
3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE W OFERCIE:
1) Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć
ofertę na załączonym wzorze) - Załącznik nr 1 do Zapytania,
b) Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik nr 2 do Zapytania,
c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeń odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
- Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące
prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach
ochrony zdrowia RP oraz dokumenty potwierdzające oświadczenie (Załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego).
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego.
2) Oferta wraz ze wszystkimi załączniki musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną
techniką, wypełniona i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym
do oferty upoważnieniem.
3) Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4) Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
5) W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta
powinna być potwierdzona ,,za zgodność z oryginałem".
6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.
7) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
8) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Grupy
Asortymentowe. Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie.
9) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego
wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści Zapytania Ofertowego.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. CENA OFERTY:
1) Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty - jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar.
2) Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, m.in.:
a. sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego,
b. wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego
przez Zamawiającego,
c. zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej
sprawności technicznej i użytkowej,
d. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,
e. serwis gwarancyjny,
f. przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji
g. marże, rabaty - jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
h. ubezpieczenie
i. podatek VAT (jeśli dotyczy)
j. cło (jeśli dotyczy),
k. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zapytaniu
powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru - jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest
określona w jednostkach miar.
4) Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
5) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6) Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje
wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.
6) Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta
z dopiskiem: ,,ZMIANA / WYCOFANIE".
8. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:
1) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
2) Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do
Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
c) unieważnieniu postępowania.
oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
Uwagi:6. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- najniższa cena - 90 %
- okres gwarancji - 10 %
2) Sposób oceny ofert:
- kryterium ,,najniższa cena" jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzom:
Crt
Wpc = ---- x Re
taf
gdzie:
Wpc - Wartość punktowa badanej oferty w kryterium ,,najniższa cena"
Cn -- najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof-cena brutto oferty badanej
Re - ranga kryterium ,,najniższa cena" (90)
W kryterium ,,najniższa cena" Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 punktów.
kryterium ,,okres gwarancji" (warunek minimalny - 24 miesiące) jako kryterium wymierne
obliczane zostanie wg wzom:
Cof
WP3 = ~7--- x r3
Lrn
gdzie:
Wpg Wartość punktowa w kryterium ,,okres gwarancji"
Gof okres gwarancji oferty badanej
Gn - najdłuższy proponowany okres gwarancji spośród ofert, które złożyły oferty
Rg - ranga kryterium ,, okres gwarancji " (10)
W kryterium ,,okres gwarancji" Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

10. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnień złożonej oferty.
3) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
4) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę
z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.
Kontakt:11. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
1) Sprawy merytoryczne: Małgorzata Kępka
2) Sprawy formalno-prawne: Magdalena Darłak-Golec, Arkadiusz Brach
Kod CPV:33123210-3, 33192120-9
Numer dokumentu:S zP. ZP. 2 7 1.2.2 1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: