Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-27
Przedmiot ogłoszenia:Sprzęt AGD
Organizator:Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. centrala: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87 fax: (32) 231 35 12
E-mail:
Opis:W imieniu Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzjelenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie cenowe - w celu rozeznania rynku - dot. sprzętu AGD wymienionego w załączonej do niniejszego pisma specyfikacji asortymentowej - opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Wymagany termin złożenia oferty z wyceną asortymentu (na załączonym formularzu) - 12.03.2018 r.
Ofertę / wycenę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej magazyn@io.gliwice.pl lub na nw. adres:
Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (pok. 107)
Termin składania:2018-03-12
Wymagania:Zamawiający dopuszcza złożenie oferty cenowej na wybrany asortyment wymieniony w ww. załączniku, a zatem oferta cenowa nie musi obejmować wszystkich pozycji.
W razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej magazyn@io.gliwice.pl
Numer dokumentu:DO/DZ-072 - 11 /2018
Źródło: Internet i własne
2018-03-06 15:57
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.