Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-19
Przedmiot ogłoszenia:ŚRODEK DO ODPARZANIA LAKIERU
Organizator:Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Starachowicach
Adres: Józefa Bema 2, 27-200 Starachowice
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. starachowicki
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Surowce/Surowce Meblowe 9/ Kleje, Lakiery, Rozpuszczalniki itp.
Treść zapytania:
Firma Cersanit S.A. zaprasza do złożenia oferty na Środek do odparzania lakieru
Prognozowane ilości miesięczne to około 25 l.
Dostawy na wywołanie, w zależności od potrzeb.
Prosimy również o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.
Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ŚRODEK DO ODPARZANIA LAKIERU 1 litr
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Surowce/Surowce Meblowe 9/ Kleje, Lakiery, Rozpuszczalniki itp."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1210062,0ad8759736ba2f9ac39df89383ed2198.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
19- 08- 2021 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
31- 08- 2021 16: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
27- 08- 2021 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1210062,0ad8759736ba2f9ac39df89383ed2198.html
Termin składania:2021-08-31
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Joanna Marczak
tel:
e-mail: joanna.marczak@cersanit.com
Numer dokumentu:Z74/241023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: