Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Stała konserwacja nieruchomości w zakresie robót dotyczących instalacji sanitarnych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze"
Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 36 U128, 02-797 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Centrala: 22 648 74 73 lub 22 648 79 55
Opis:OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze" w Warszawie, ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na:
Stałą konserwację nieruchomości w zakresie robót dotyczących instalacji sanitarnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" w Warszawie, zapewniających utrzymanie tych zasobów w sprawności technicznej i eksploatacyjnej.
Specyfikacja:o Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie: www.smprzymetrze.pl
Miejsce i termin składania ofert: o TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia: 10.01.2024 r. godz. 10:30 w Biurze Obsługi Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przy Metrze" (I piętro Galeria Ursynów lokal U-128) - Al. KEN 36/U128 w Warszawie. (W przypadku nieczynnego Biura, ofertę należy wrzucić do skrzynki przeznaczonej na korespondencję, która zamontowana została na ścianie przed drzwiami wejściowymi do BOM ma I piętrze).
Otwarcie ofert:o Termin otwarcia ofert (część jawna) w dniu: 10.01.2024 r. godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni - Sala konferencyjna pokój 128E w Biurze Obsługi Mieszkańców (I piętro Galeria Ursynów lokal U-128) - Al. KEN 36/U128 w Warszawie.
Termin składania:2024-01-10
Miejsce i termin realizacji:o Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.02.2024 r. do 31.01.2027 r.
Wymagania:Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert, a także unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny lub zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru.
Kontakt:o Osoby wyznaczone do kontaktu z oferentami:
- w sprawach SIWZ: Joanna Zimochocka, tel. 22/370-26-96;
- w sprawach przedmiotu zamówienia:
?> Dariusz Gąstał, tel. 22/370-27-07 lub 607-520-020, ? Robert Wnorowski, tel. 22/370-27-08 lub 665-290-520.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: