Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-24
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych
Organizator:Uniwersytet Gdański
Adres: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 523 25 51
E-mail:
Opis:Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego do wewnętrznego sklepiku internetowego uczelni
Opis przedmiotu zamówienia - zał. 1
Miejsce i termin składania ofert: 1. Zamawiający ustala piątek, 31 stycznia 2020 r., godz. 15.00 jako ostateczny termin udzielenia odpowiedzi poprzez złożenia oferty cenowej na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Gdańskiego opublikowanego przez Zamawiającego w dniu 24 stycznia 2020 r. na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.
http://www2.ug.edu.pl/pl/zamowienia/?id_kom=14532
2. Po tym terminie oferty złożone przez Oferentów nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Miejsce oraz termin składania ofert: oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: piotr.szpajer@ug.edu.pl, termin składania ofert: 31 stycznia 2020 r. godz. 15.00.
Termin składania:2020-01-31
Kontakt:Kontakt: Biuro Promocji, Piotr Szpajer, tel. 58 523 25 51, e-mail: piotr.szpaer@ug.edu.pl
Dodatkowych informacji udziela Biuro Promocji, Piotr Szpajer, tel. 58 523 25 51,
e-mail: piotr.szpajer@ug.edu.pl
Wszelkie pytania dotyczące w/w zapytania ofertowego należy kierować drogą mailową do Biura Promocji UG na adres e-mail: piotr.szpajer@ug.edu.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: