Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23485993 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-06-30
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy oleju napędowego
Organizator:Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "EKOSKŁAD" Sp. z o.o
Adres: Polna 87, 87-710 Służewo
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:54 282 02 45
E-mail:
Opis:Sukcesywne dostawy oleju napędowego na potrzeby pojazdów stanowiących własność Zamawiającego
Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego na potrzeby pojazdów stanowiących własność Zamawiającego w ilości: 130 000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) litrów przez okres 12 miesięcy od chwili zawarcia umowy. Zamawiającego zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania umowy o max. 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania w okresie 12 miesięcy całej wartości przedmiotu umowy. W/w ilość jest orientacyjna, służąca jedynie do kalkulacji ceny oferowanej i może ulec zmianie w zależność od potrzeb Zamawiającego.
W zależności od swoich bieżących potrzeb, Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę oleju napędowego. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik paliwa.
Miejscem dostawy oleju napędowego będzie "EKOSKŁAD" Sp. z o.o. w Służewie, Ul. Polna 87. Zamawiający posiada zbiornik na paliwo o pojemności 6000 litrów. Realizacja każdej dostawy będzie odbywać się bez wliczania sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Każda dostawa oleju napędowego będzie mieściła się w przedziale od 2 000 do 5 000 litrów, w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
Dostarczone przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680 ze zm.).
Transport zapewnia wykonawca na koszt własny.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2022-07-11 12:00
Termin składania:2022-07-11
Wadium:4 700,00 zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kod CPV:09134100-8
Numer dokumentu:2022/BZP 00233285
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: