Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22274507 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne dostawy preparatu do badania szczelności połączeń oraz materiałów przeciwkorozyjnych
Organizator:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Adres: ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 36 49 333
E-mail:
Strona www:https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/65691
Opis:Sukcesywne dostawy preparatu do badania szczelności połączeń oraz materiałów przeciwkorozyjnych dla komórek organizacyjnych z Oddziału Wrocław
Opis postępowania:
UMOWA RAMOWA. Sukcesywne dostawy preparatu do badania szczelności połączeń oraz materiałów przeciwkorozyjnych w podziale na 7 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do umowy - Szczegółowy opis Produktów dostarczanych w ramach Przedmiotu Umowy.
Grupa asortymentowa: Urządzenia do ochrony przeciwkorozyjnej,
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/65691
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2021-11-22 15:00:00 2021-11-30 10:00:00
1 licytacja 2021-11-30 12:00:00 2021-11-30 12:30:00
Termin składania:2021-11-30
Uwagi:Termin związania ofertą: 60 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Kontakt:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
Robert Buczkowski
71 36 49 333
robert.buczkowski@psgaz.pl
Numer dokumentu:2021/W500/WNP-036264
Źródło: Internet i własne
Załączniki: