Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-03
Przedmiot ogłoszenia:Sukcesywne wykonywanie i dostawy druków
Organizator:Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Oddział: DRG
Adres: pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Piotrków Trybunalski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/711756
Opis:DRG.271.36.2022 Sukcesywne wykonywanie i dostawy druków dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sukcesywne wykonywanie i dostawy druków Zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym oraz z zapisami projektu umowy. Wzory druków w załączeniu
Wzory druków na 2023 [...].zip
1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300, Piotrków Trybunalski (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/711756
Składania : 10-01-2023 11:00:00
Otwarcia : -
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/711756
Termin składania:2023-01-10
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
W imieniu Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapraszam do złożenia oferty na:
sukcesywne wykonywanie i dostawy druków dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku
Treść zapytania oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załącznikach.
Informujemy, że postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem.
Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty w postaci elektronicznej wraz z załącznikami w postaci elektronicznej,
natomiast przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" służy do:
* zadawania pytań Zamawiającemu,
* odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
Oferty złożone po terminie lub złożone nie poprzez formularz na platformie zakupowej (za pośrednictwem innych dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej) nie będą brane pod uwagę.
Zapraszamy do złożenia oferty.
------
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
------
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
lub pod nr tel. 44 732 77 71 lub 44 732 77 73.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym
od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Termin (w dniach kalendarzowych) 20% Termin wykonania i dostarczenia zamówionych druków do siedziby Zamawiającego. Termin będzie liczony od dnia przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia częściowego, złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby termin nie przekraczał 10 dni kalendarzowych. Proszę zadeklarować swój termin - ilość dni. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Koszt dostarczenia druków do siedziby Zamawiającego - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dostarczenia druków do siedziby Zamawiającego, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Warunki płatności - Przelew 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury (lub e-faktury). Proszę potwierdzić, wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania limitu kwoty, tj. wartości umowy (wartości oferty złożonej przez Wykonawcę), Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Projekt umowy - Zapoznałam(-em) się i akceptuję projekt umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Projekt umowy.pdf
Projekt załącznika N [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Formularz oferty - Proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć scan do oferty (do Państwa dyspozycji załącznik w wersji PDF lub w wersji edytowalnej) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Formularz oferty.pdf
Formularz oferty.doc [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Załącznik nr 1 do formularza oferty (formularz cenowy) - Proszę wydrukować, wypełnić, podpisać i dołączyć scan do oferty (do Państwa dyspozycji załącznik w wersji PDF lub w wersji edytowalnej) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1 do fo [...].pdf
Załącznik nr 1 do fo [...].xls
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wyciągu z KRS lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Proszę dołączyć scan do oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Zapoznałam(-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, proszę potwierdzić, wpisując "TAK"
Informacja dotycząca [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Marzena Kubera
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Oddział: DRG
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 711756, DRG.271.36.2022
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: