Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24048286 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-17
Przedmiot ogłoszenia:ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
Organizator:Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres: ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
małopolskie, pow. Kraków
podkarpackie, pow. Rzeszów
pomorskie, pow. Gdańsk
śląskie, pow. Katowice
zachodniopomorskie, pow. Szczecin
dolnośląskie
podlaskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Pokaż pozostałe (10)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.:(+48 22) 574 50 00
E-mail:
Opis:SZACUNKOWE ZAPYTANIE CENOWE DLA: ,,ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁU DANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŁĄCZY OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO, Z PODZIAŁEM NA 47 CZĘŚCI" - WYMAGANIA FORMALNE
Miejsce i termin składania ofert: 2.4. Ofertę oraz korespondencję z Zamawiający należy prowadzić w języku polskim;
2.5. Termin złożenia oferty cenowej: 21.11.2022 r., do godz.: 10:00.
Termin składania:2022-11-21
Wymagania:2.3. Oferta cenowa powinna zawierać:
2.3.1 Nazwę i dane teleadresowe Podmiotu składającego szacunkową ofertę cenową;
2.3.2 Wykaz osób uprawnionych do kontaktu z PAŻP w związku ze złożoną ofertą cenową (imię, nazwisko, nr telefonu, e mail);
2.3.3 Formularz wyceny - załącznik nr 2, poszczególnych elementów zadania;
2.3.4 Szacunkowy termin realizacji zadania, liczony od dnia podpisania Umowy
Kontakt:2.1. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego, należy przesłać na adres e-mailowy:
2.1.1 artur.beblocinski@pansa.pl;
2.1.2 pawel.zasina@pansa.pl.
Numer dokumentu:OUT.2222.20.083.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: