Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15026607 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-08
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie obsługi prawnej
Organizator:Gmina Pawłowice
Adres: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. pszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32-4756 300, fax.32-4756 393
E-mail:
Opis:Świadczenie obsługi prawnej
Urzędu Gminy Pawłowice, Rady Gminy oraz jednostek organizacyjnych
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy Pawłowice , Rady Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
Zamkniętą ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2018 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60, Punkt obsługi klienta.
Otwarcie ofert:Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16.03.2018 r. o godz. 11.20 w Sali 2.2.
Termin składania:2018-03-16
Miejsce i termin realizacji:Termin świadczenia usługi: od 01.04.2018 r do 31.03.2021 r.
Wymagania:Pozostałe szczegółowe warunki postępowania zawarte są w zaproszeniu oraz wzorze umowy będącymi załącznikami do ogłoszenia.
Numer dokumentu:OI.271.1.8.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: