Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16573629 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-12-21
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie prac porządkowych
Organizator:Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Resko
Adres: ul. Chopina 12, 72-315 Resko
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. łobeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 091 395 14 00; fax: 091 395 14 01
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Nadleśnictwa Resko własnym sprzętem, środkami i materiałami, usługi w zakresie prowadzenia prac porządkowych w:
o 19 pomieszczeniach biurowych o łącznej powierzchni ok. 324 m2;
o 5 toaletach o łącznej pow. ok. 24 m2
o korytarzach budynku o łącznej pow. ok. 164 m2
o sali narad z przylegającą do niej kuchnią i szatnią, łączna pow. ok. 118 m2;
o innych pomieszczeń o łącznej pow. 29,4 m2;
biurowca Nadleśnictwa Resko, zlokalizowanego w Resku przy ul. Chopina 12
W zakres prac porządkowych wchodzi:
1. Systematyczne zmiatanie i zmywanie terakoty oraz podłóg we wszystkich pomieszczeniach budynku biurowego.
2. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych (zamiatanie i zmywanie podłóg, wycieranie kurzu z mebli oraz sprzętu biurowego).
3. Systematyczne porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia (miski sedesowe, umywalki, lustra, baterie łazienkowe), uzupełnianie środków higienicznych dostarczonych przez nadleśnictwo tj.: mydła w dozownikach, odświeżaczy, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego - każdorazowo).
4. Systematyczne opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków we wszystkich używanych pomieszczeniach biurowych.
5. Systematyczne usuwanie odpadków i zanieczyszczeń z holi, korytarzy, klatek schodowych, opróżnianie pojemników w niszcząrkach do papieru.
6. Wynoszenie nieczystości do wyznaczonego miejsca (śmietnika).
7. Całościowe sprzątanie pomieszczenia świetlicy z przynależnymi pomieszczeniami (mycie podłóg, wycieranie kurzy z mebli i sprzętu biurowego).
8. Sprzątanie kuchni (zamiatanie i umycie podłogi, ścieranie kurzy z parapetów, mebli i sprzętów, czyszczenie blatów).
9. Mycie okien - dwa razy do roku - nie dotyczy okien dachowych i przeszklonego wejścia do budynku.
10. Inne czynności pozwalające na utrzymanie pełnej czystości wewnątrz budynku.
11. Obowiązkiem Wykonawcy będzie rozpoczynanie pracy od godz. 15:00 -w dniach pracy nadleśnictwa.
12. Pranie i prasowanie obrusów wykorzystywanych przy spotkaniach w świetlicy
13. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci i niedopałki zlokalizowanych na zewnątrz budynku.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce a termin składania ofert
Sekretariat w siedzibie Zamawiającego - do dnia 27.12.2018 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2018-12-27
Wymagania:I. Tryb zamówienia
Przetarg ofertowy nieograniczony bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy.
Numer dokumentu:S.270.1.30.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: