Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18553991 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług animacji
Organizator:Muzeum - Zamek w Łańcucie
Adres: ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. łańcucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 17 225 20 10, faks (48) 017 225 20 12
E-mail:
Opis:Nazwa zamówienia: ,,Świadczenie usług animacji w Muzeum Zamek w Łańcucie".
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług animacyjnych dla Muzeum-Zamek w Łańcucie przez maksymalnie 35 wykonawców w zakresie: oprowadzania grup zwiedzających polskojęzycznych po ekspozycjach Muzeum-Zamek w Łańcucie połączone z przekazywaniem informacji dotyczącej historii, historii sztuki i kultury dotyczących Muzeum oraz znajdujących się na jego ekspozycjach
Szczegóły dotyczące zasad udzielenia zamówienia zostały opisane w Regulaminie udzielenia zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty: do dnia 08.01.2020 godz. 13:00
Termin składania:2020-01-08
Wymagania:PROCEDURA
1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138 lit. o) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Warunki udziału i zasady prowadzonego postępowania oraz wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Regulaminie udzielenia zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.mz-lancut.bip.podkarpackie.pl/
2. Kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny
Waga kryterium
1) Cena brutto oferty
max 25 pkt.
2) Prezentacja Animatora
max 30 pkt.
3) Rozmowa kwalifikacyjna
max 45 pkt.
3. Przygotowanie i złożenie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie udzielenia zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
Kod CPV:92312240-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: