Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24248355 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług cateringowych
Organizator:Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych
Adres: Mińska 65, 03-828 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 600024859
E-mail:
Strona www:https://portal.smartpzp.pl/crpk/public/postepowanie?postepowanie=37339659
Opis:Świadczenie usług cateringowych w ramach wydarzenia ,,Game jam" organizowanego w dniach 09-11.12.2022 r. przez CRPK
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania jest ustalenie wartości zamówienia na świadczenie usług cateringowych w ramach wydarzenia organizowanego przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (dalej ,,CRPK" lub ,,Zamawiający") w dniach 9 - 11 grudnia 2022 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w przywołanym powyżej Załączniku nr 1 i 2 do niniejszego Zapytania
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/crpk/public/postepowanie?postepowanie=37339659

TERMIN SKŁADANIA ofert
25-11-2022 10:00:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 25-11-2022 10:00:00
Termin składania:2022-11-25
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych
Mińska 65
03-828 Warszawa
tel. 600024859
e-mail: dzp@crpk.pl
Numer dokumentu:ZO.75.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: