Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-22
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług sprzętowo - transportowych wraz z obsługą operatorską
Organizator:Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. w Policach
Adres: Kuźnicka 1, 72-010 Police
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. policki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 317 46 36
E-mail:
Strona www:https://platforma.logintrade.net
Opis:Świadczenie usług sprzętowo - transportowych wraz z obsługą operatorską.
Treść zapytania:
1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług sprzętowo - transportowych wraz z obsługą operatorską w 2022 r.
2. Prace sprzętowo - transportowe, o których mowa w pkt 1 prowadzone będą na terenie Grupy Azoty - Zakłady Chemiczne Police S.A. (dalej Zakład), z siedzibą przy Ul. Kuźnickiej 1, 72-010 Police oraz w miarę potrzeb na zewnątrz Zakładu.
3. Prace pojazdów i sprzętu wykonywane będą zgodnie z ich przeznaczeniem na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub poprzez wystawienie Wykonawcy druku zlecenia.
4. Ilość roboczogodzin uzależniona jest od potrzeb wynikających z bieżących prac na Zakładzie, takich jak np. remonty, awarie, naprawy, transport towaru, itp. W wielu przypadkach mają charakter spontaniczny, a Wykonawca na wezwanie Zamawiającego podejmuje we wskazanym miejscu i terminie pracę.
5. Wykonawca poza użyczeniem sprzętu, zapewnia również odpowiednio wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników do obsługi pojazdów i sprzętu.
6. Tabela pojazdów i sprzętu niezbędnego dla wykonania zamówienia wraz z przykładowym zakresem wykonywanych czynności znajduje się w załączonym do zapytania pliku.
7. Oferty można składać na dowolną ilość pozycji.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wózek platformowy elektryczny 1 H
2. Ciągnik rolniczy 60-120 KM 1 H
3. Ciągnik rolniczy + przyczepa ok. 5T 1 H
4. Ciągnik rolniczy + przyczepa 24T (z siodłem) 1 H
5. Ciągnik rolniczy Pługo-Piaskarka 1 H
6. Ładowarka o pojemności łyżki min. 3 m3 1 H
7. Spycharka gąsienicowa (szerokie gąsienice) 1 H
8. Koparko-ładowarka 1 H
9. Żuraw samochodowy 12T 1 H
10. Żuraw samochodowy 35T 1 H
11. Żuraw samochodowy 65T 1 H
12. Żuraw samochodowy 80T 1 H
13. Żuraw samochodowy 120T 1 H
14. Żuraw samochodowy 250T 1 H
15. Podnośnik koszowy do 18m 1 H
16. Podnośnik koszowy do 35m 1 H
17. Samochód dostawczy do 3,5T 1 H
18. Samochód osobowy (7 miejsc + kierowca) 1 H
19. Samochód dostawczy - terenowy 1 H
20. Samochód skrzyniowy 10T 1 H
21. Ciągnik siodłowy z naczepą do 24T 1 H
22. Samochód samowyładowczy do 20T (wywrotka) 1 H
23. Ciągnik siodłowy z naczepą samowyładowczą do 25T 1 H
24. Samochód ciężarowy do wywozu kontenerów komunalnych do 8m3 (hakowiec) 1 H
25. Samochód asenizacyjny 1 H
26. Zestaw niskopodwoziowy do 16T 1 H
27. Zestaw niskopodwoziowy do 16T-30T 1 H
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1241275,0e0bcce6916d1980f45ea92bfbd432f2.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 10- 2021 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
29- 10- 2021 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
27- 10- 2021 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1241275,0e0bcce6916d1980f45ea92bfbd432f2.html
Termin składania:2021-10-29
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Ofertę na sprzęt/pojazdy będące w dyspozycji Wykonawcy proszę złożyć poprzez Platformę Zakupową Logintrade załączając skany Formularza ofertowego lub przesyłając Formularz ofertowy na adres e-mail: hmassalski@transtech.pl
do dnia 29.10.2021 r. do godziny 12.
W przypadku pytań dotyczących zleceń, wykonywanych prac proszę o kontakt pod nr tel:
91 317 46 36 lub e-mail: transport1@transtech.pl - P. Bartosz Woś
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Hubert Massalski
tel:
e-mail: hmassalski@transtech.pl
Kontakt merytoryczny:
Bartosz Woś
tel:
e-mail: transport1@transtech.pl
Numer dokumentu:Z302/230583
Źródło: Internet i własne
Załączniki: