Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27172528 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług transportowych osób
Organizator:Gmina Kostrzyn
Adres: Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
NIP:PL7773114347
Telefon / fax:61 8178 565
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/189838
Opis:Świadczenie usług transportowych (każdorazowo dla 46 osób) w ramach projektu: ,,Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn"
Powstaje w kontekście projektu
FEWP.06.13-IZ.00-0064/23 - Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn

Część 1
Świadczenie usług transportowych (każdorazowo dla 46 osób)

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług transportu (każdorazowo dla 46 osób) w ramach projektu ,,Wsparcie niesamodzielnych osób starszych w gminie Kostrzyn", Zadanie 4. Realizacja usług wytchnieniowych w formie krótkookresowych pobytów dziennych w klubie seniora, współfinansowanego W ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-23
Termin składania:2024-05-23
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
poznański
Gmina
Kostrzyn
Miejscowość
Kostrzyn
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Rozdział VI w Zapytaniu ofertowym
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Rozdział VI w Zapytaniu ofertowym
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Rozdział VI w Zapytaniu ofertowym
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Rozdział VI w Zapytaniu ofertowym
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Rozdział VI w Zapytaniu ofertowym
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-15
Data ostatniej zmiany
2024-05-15 14:21:47

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Rozdział XII w Zapytaniu ofertowym
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agata Ludiwczak
tel.: 61 8178 565
e-mail: centrum-inicjatyw@kostrzyn.wlkp.pl
Kod CPV:60170000-0
Numer dokumentu:2024-30724-189838, ZI.271.3.4.2024.IN
Źródło: Internet i własne
Załączniki: