Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23971414 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach
Organizator:Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon centrali : +48 55 2307105 Fax : +48 55 2307103
E-mail:
Opis:PRZETARG NIEOGRANICZONY
na świadczenie w roku 2022 i 2023 usług utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego

przy Ul. Rawskiej 2-4, Ul. Królewieckiej 223 i Ul. Mazurskiej 47 w Elblągu
Specyfikacja:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji, warunki jakie muszą spełnić ubiegający się o zamówienie, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć z ofertą dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, opis przygotowania oferty i jej zawartość oraz inne informacje dot. postępowania określa specyfikacja warunków zamówienia, którą otrzymać można pocztą, po zgłoszeniu zapotrzebowania, lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.epwik.com.pl.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 24.10.2022 r.
Oferty oznaczone ,,usługi sprzątania - oferta" należy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta Zamawiającego. Oferty można składać elektronicznie na adres przetargi@epwik.com.pl.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:15 w pokoju 23.
Termin składania:2022-10-24
Wymagania:Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie w sposób opisany w specyfikacji warunków zamówienia - Zamawiający będzie premiował oferty Wykonawców, od których zakup usługi pozwoli obniżyć wpłaty Zamawiającego na PFRON.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
Numer dokumentu:130/5030/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: