Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22204661 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług w zakresie konsultacji specjalistycznych oraz badań dodatkowych pracowników wojska i żołnierzy zawodowych zatrudnionych oraz kandydatów do pracy
Organizator:Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
Adres: ul. Szubińska 2, 85-915 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 419 921, 261 4197 81
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/534349
Opis:020/ZO/2021 Świadczenie usług w zakresie konsultacji specjalistycznych oraz badań dodatkowych pracowników wojska i żołnierzy zawodowych zatrudnionych oraz kandydatów do pracy w Oddziale Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy, jak również żołnierzy zawodowych będących finansowo na zaopatrzeniu Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy w ramach medycyny pracy
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/534349
Składania : 22-11-2021 10:00:00
Termin składania:2021-11-22
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia
Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
zaprasza Wykonawców do składania ofert w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Oddziale Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy na:
,,Świadczenie usług w zakresie konsultacji specjalistycznych oraz badań dodatkowych pracowników wojska i żołnierzy zawodowych zatrudnionych oraz kandydatów do pracy w Oddziale Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy, jak również żołnierzy zawodowych będących finansowo na zaopatrzeniu Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
w Bydgoszczy w ramach medycyny pracy " - nr postępowania 020/ZO/2021
------
Formularz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi Zapytaniem ofertowym załącznikami Wykonawca składa w formie załącznika do e-maila.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia formularza oferty za pomocą formularza elektronicznego generowanego przez platformę zakupową, jednocześnie informuje, że nie będzie dokonywał oceny żadnych informacji wskazanych przez Wykonawcę na innych dokumentach niż określone w Zapytaniu ofertowym.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2021 r., o godzinie 10:00
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" lub pod nr tel. 261 419 921, 261 4197 81
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
? tel. 22 101 02 02
? e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert za pośrednictwem platformy zakupowej podaje do publicznej wiadomości kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz dane Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Dla składania dokumentów i podpisania umowy - preferowana jest forma korespondencyjna.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy
ul. Szubińska 2
85-915 Bydgoszcz
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 534349, 020/ZO/2021
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: