Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej
Organizator:Urząd Miasta Pionki
Adres: Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. radomski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 48 341 42 13 lub 48 341 42 08.
E-mail:
Opis:Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Miasta Pionki w 2023 roku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej pod ogłoszeniem.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać naformularzu Oferta w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariat: osobiście lub pocztą. Oferty można także przesłać faksem na nr (48) 341 42 01 lub na adres e-mail: burmistrz@pionki.pl

Oferty należy składać do dnia 11.01.2023 r.
Termin składania:2023-01-11
Miejsce i termin realizacji:Okres wykonywania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2023 r.
Kontakt:Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki lub telefonicznie pod numerem
tel. 48 341 42 13 lub 48 341 42 08.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: