Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-08-27
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu 2 salek dydaktycznych
Organizator:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:618296704
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66528
Opis:,,Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii" realizowanego i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.02.00-00-I032/16 - Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktornackie w zakresie nanotechnologii

Część 1
usługi :zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem 2 sal dydaktycz

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu 2 salek dydaktycznych w ośrodku konferncyjno-szkoleniowym dla 14 uczestników pięciodniowej szkoły letniej organizowanych w dniach 7-13 września 2021 r. dla uczestników projektu ,,Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii" realizowanego i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu 2 salek dydaktycznych w ośrodku konferncyjno-szkoleniowym dla łącznie 14 uczestników pięciodniowej szkoły letniej organizowanych w dniach 7-13 września 2021 r. dla uczestników projektu ,,Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii" realizowanego i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie zgodnie z poniższymi założeniami:
1) Zakwaterowanie:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegu ze śniadaniem dla łącznie 15 uczestników (1 dodatkowy pokój przewidziano dla trenerów i obsługi administracyjnej.)
zgodnie z wymaganiami:
a) zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach: 2,1-osobowych (posiadających WC, kabinę prysznicową/wannę, umywalkę, z dostępem do ciepłej wody; w pokojach powinny znajdować się co najmniej: jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki,
szafy ubraniowe, stolik, krzesło, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do kilku gniazdek elektrycznych),
b) podczas szkolenia wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym obiekcie, zapewniającym wydzielone miejsce w celu wydania posiłków uczestnikom i 2 salki dydaktyczne,
c) obiekt musi być położony w obszarze powiatu poznańskiego,
2) dostęp w dniach 7-13 września 2021 r. do 2 oddzielnych sal (do prac w grupach: 10 osób)
wymagania:
- obiekt musi być położony na obszarze otoczonym przyrodą (las/park), z dala od szos, dróg ekspresowych, zgiełku miasta, odpowiedni do prowadzenia zajęć warsztatowych, gier zespołowych dla grupy doktorantów na powietrzu, sprzyjający wyciszeniu i relaksacji, co zapewni integrację grupy i efektywność zajęć zgodny z założeniami realizowanego zadania w ramach projektu,
- wszystkie sale dobrze wentylowane lub klimatyzowane z dostępem do światła dziennego i możliwością zaciemnienia oraz całodobowego oświetlenia
o sale muszą pomieścić minimum 20 osób każda - z krzesłami i stołami - ustawienie krzeseł tzw. szkolne z możliwością sporządzania notatek tj. krzesła wyposażone w blat lub krzesła ze stołami; odstęp pierwszych rzędów krzeseł od ekranu min. 2 m, odstęp bocznych rzędów krzeseł od ścian min. 1m, odstęp między rzędami krzeseł a blatami min. 1,5m, zapewnienie przejścia środkowego
o każda sala wyposażona w sprawne urządzenia multimedialne w tym minimum:
- ekran i rzutnik (o parametrach wymiarowych i technicznych pozwalających na prezentacje multimedialne treści widocznych i wyraźnych w ostatnich rzędach krzeseł),
- komputer stacjonarny lub przenośny z odrębną myszką, oraz oprogramowaniem min. Windows 10
- komputery wyposażone w głośniki wbudowane lub zewnętrzne,
- tablica typu ,,flipchart" z markerami oraz arkuszami papieru,
o całodobowy dostęp do bezprzewodowego Internetu (o przepustowości pozwalającej na bezproblemowe korzystanie jednocześnie przez kilkadziesiąt osób naraz);
-obsługa techniczna dostępna zawsze, przed i podczas trwania sesji wykładowych
3) Wyżywienie:
Na terenie obiektu musi znajdować się wydzielone miejsce do przygotowania i serwowania posiłków,
Wymagania co do posiłków:
Posiłki mają być urozmaicone (zapewnione posiłki wegetariańskie, potrawy mięsne powinny składać się z różnych rodzajów mięsa i nie powinny się powtarzać). Posiłki serwowane w przedziałach czasowych uzgodnionych z Zamawiającym, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu zapewniającym odstępy pomiędzy spożywającymi min.1,5 m. Wykonawca zapewnia codziennie inny zestaw obiadowy, w tym do wyboru menu wegetariańskie, na śniadanie codziennie inny zestaw wędlin i serów, przynajmniej co drugi dzień inny wybór przekąsek.
Każdego dnia planowane są:
Przerwa kawowa , śniadanie, obiad, kolacja - zgodnie z harmonogramem oraz wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-03
Termin składania:2021-09-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Stare Miasto
Miejscowość
Poznań
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-09-07
Koniec realizacji
2021-09-13
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu 2 salek dydaktycznych w ośrodku konferncyjno-szkoleniowym dla 14 uczestników pięciodniowej szkoły letniej organizowanej w dniach 7-13 września 2021 r. dla uczestników projektu ,,Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii" realizowanego i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i 2 salek dydaktycznych w ośrodku konferncyjno -szkoleniowym dla uczestników pięciodniowej szkoły letniej organizowanej w dniach 7-13 września 2021 r. dla uczestników projektu ,,Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii" realizowanego i współfinansowanego w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie zgodnie z poniższym harmonogramem:
7.09.2021 (wtorek)
przyjazd uczestników, nocleg
8.09.2021 (środa)
Nocleg , salki dydaktyczne, śniadanie / obiad /kolacja + przerwa kawowa
9.09.2021 (czwartek)
Nocleg , salki dydaktyczne, śniadanie / obiad /kolacja + przerwa kawowa
10.09.2021 (piątek)
Nocleg , salki dydaktyczne, śniadanie / obiad /kolacja + przerwa kawowa
11.09.2021 (sobota)
Nocleg , salki dydaktyczne, śniadanie / obiad /kolacja + przerwa kawowa
12.09.2021 (niedziela)
Nocleg , salki dydaktyczne, śniadanie / obiad /kolacja + przerwa kawowa
13.09.2021 (poniedziałek)
Śniadanie - wyjazd uczestników
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i 2 salek dydaktycznych w ośrodku konferncyjno -szkoleniowym dla 14 uczestników pięciodniowej szkoły letniej organizowanej w dniach 7-13 września 2021 r. dla uczestników projektu ,,Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii"
Warunki zmiany umowy
Warunki udzielenia zamówienia
1. W przypadku, gdy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne na udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentami na piśmie.
2. Oferenci ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań.
6. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą odbędzie się na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości zamówienia, płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania i nie podpisywania umowy bez podawania przyczyny.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie wskazanym w pkt. 5.1. zapytania ofertowego.
Nie będą rozpatrywane oferty, które nie będą odpowiadały treści zapytania ofertowego.
W celu uniknięcia konfliktu interesów nie mogą być udzielane zamówienia Oferentom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
1) Zakwaterowanie:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegu ze śniadaniem dla łącznie 14 uczestników (1 dodatkowy pokój przewidziano dla trenerów i obsługi administracyjnej.)
zgodnie z wymaganiami:
a) zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach: 2,1-osobowych (posiadających WC, kabinę prysznicową/wannę, umywalkę, z dostępem do ciepłej wody; w pokojach powinny znajdować się co najmniej: jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki,
szafy ubraniowe, stolik, krzesło, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do kilku gniazdek elektrycznych),
b) podczas szkolenia wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym obiekcie, zapewniającym wydzielone miejsce w celu wydania posiłków uczestnikom i 2 salki dydaktyczne,
c) obiekt musi być położony w obszarze powiatu poznańskiego,
2) dostęp w dniach 7-13 września 2021 r. do 2 oddzielnych sal (do prac w grupach: 10 osób)
wymagania:
- obiekt musi być położony na obszarze otoczonym przyrodą (las/park), z dala od szos, dróg ekspresowych, zgiełku miasta, odpowiedni do prowadzenia zajęć warsztatowych, gier zespołowych dla grupy doktorantów na powietrzu, sprzyjający wyciszeniu i relaksacji, co zapewni integrację grupy i efektywność zajęć zgodny z założeniami realizowanego zadania w ramach projektu,
- wszystkie sale dobrze wentylowane lub klimatyzowane z dostępem do światła dziennego i możliwością zaciemnienia oraz całodobowego oświetlenia
o sale muszą pomieścić minimum 20 osób każda - z krzesłami i stołami - ustawienie krzeseł tzw. szkolne z możliwością sporządzania notatek tj. krzesła wyposażone w blat lub krzesła ze stołami; odstęp pierwszych rzędów krzeseł od ekranu min. 2 m, odstęp bocznych rzędów krzeseł od ścian min. 1m, odstęp między rzędami krzeseł a blatami min. 1,5m, zapewnienie przejścia środkowego
o każda sala wyposażona w sprawne urządzenia multimedialne w tym minimum:
- ekran i rzutnik (o parametrach wymiarowych i technicznych pozwalających na prezentacje multimedialne treści widocznych i wyraźnych w ostatnich rzędach krzeseł),
- komputer stacjonarny lub przenośny z odrębną myszką, oraz oprogramowaniem min. Windows 10
- komputery wyposażone w głośniki wbudowane lub zewnętrzne,
- tablica typu ,,flipchart" z markerami oraz arkuszami papieru,
o całodobowy dostęp do bezprzewodowego Internetu (o przepustowości pozwalającej na bezproblemowe korzystanie jednocześnie przez kilkadziesiąt osób naraz);
-obsługa techniczna dostępna zawsze, przed i podczas trwania sesji wykładowych
3) Wyżywienie:
Na terenie obiektu musi znajdować się wydzielone miejsce do przygotowania i serwowania posiłków,
Wymagania co do posiłków:
Posiłki mają być urozmaicone (zapewnione posiłki wegetariańskie, potrawy mięsne powinny składać się z różnych rodzajów mięsa i nie powinny się powtarzać). Posiłki serwowane w przedziałach czasowych uzgodnionych z Zamawiającym, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu zapewniającym odstępy pomiędzy spożywającymi min.1,5 m. Wykonawca zapewnia codziennie inny zestaw obiadowy, w tym do wyboru menu wegetariańskie, na śniadanie codziennie inny zestaw wędlin i serów, przynajmniej co drugi dzień inny wybór przekąsek.
Każdego dnia planowane są:
Przerwa kawowa, śniadanie, obiad, kolacja (w tym jedna kolacja zapewniająca charakter integracyjny -ognisko/grill) - zgodnie z harmonogramem oraz wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wymagania co do posiłków
Posiłki mają być urozmaicone (zapewnione posiłki wegetariańskie, potrawy mięsne powinny składać się z różnych rodzajów mięsa i nie powinny się powtarzać). Posiłki serwowane w przedziałach czasowych uzgodnionych z Zamawiającym, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wykonawca zapewnia codziennie inny zestaw obiadowy, w tym do wyboru menu wegetariańskie, na śniadanie codziennie inny zestaw wędlin i serów, przynajmniej co drugi dzień inny wybór przekąsek.
Każdego dnia planowane są:
Przerwa kawowa :
Serwis kawowy, serwowany w specjalnie wydzielonym miejscu , dostępny dla wszystkich uczestników szkolenia i musi zawierać MINIMUM.:
kawa, herbata (wybór różnych), woda mineralna, soki, śmietanka do kawy, cytryna, cukier, minimum trzy rodzaje suchych ciastek, ciasta.
Śniadania w formie stołu szwedzkiego :
zawierają MINIMUM:
o przekąski gorące min. 2 (typu: jajecznica, jajka z wody, ciepłe parówki, kiełbaski)
o przekąski zimne
o wybór pieczywa
o wybór wędlin, serów
o wybór dżemów, płatków śniadaniowych, jogurtów
o masło
o ciastka
o gorąca kawa i herbata (różne do wyboru), soki, woda, mleko, śmietanka do kawy cukier, cytryna)
Obiady
Zawierają MINIMUM:
o zupa - 250 ml/os
o jedno danie mięsne -190g/os (z możliwością zamiany na danie bezmięsne)
o do wyboru (dodatki skrobiowe - 200g/os): kasza, ziemniaki, ryż
o warzywa gotowane lub grilowane lub zestaw surówek sezonowych - 150g/os
o kompot lub sok, woda - 300 ml/os
o gorąca kawa i herbata (różne do wyboru), śmietanka do kawy, cukier, cytryna
Kolacje
zawierają MINIMUM:
o Danie na ciepło (typu boeuf Strogonow) 200g/os
o wybór pieczywa
o przekąski zimne - wybór wędlin, serów
o gorąca kawa i herbata (różne do wyboru), soki, woda, śmietanka do kawy, cukier, cytryna
4) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) świadczenia usługi cateringowej z użyciem zastawy ceramicznej lub porcelanowej, sztućców platerowanych lub metalowych oraz serwetek papierowych w ilości odpowiedniej do liczby uczestników; nie dopuszcza się używania sztućców i naczyń plastikowych,
b) dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
c) przygotowywania posiłków zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj. Dz. U. 2010, nr 136 poz. 914 ze zm.) oraz do estetycznego ich podawania.
3) Wykonawca zapewni miejsca do spotkań wieczornych oraz w ciągu dnia dla uczestników szkoły letniej, w każdym z wymienionych powyżej terminów, na zewnętrz na terenie obiektu, a w razie złej pogody udostępni salę szkoleniową z dostępem do naturalnego światła na kondygnacji budynku równej parterowi lub piętrze (nie dopuszcza się do wykorzystania na salę szkoleniową: podpiwniczeń, piwnic, strychów, poddaszy bez okien, poddaszy i pomieszczenia w których naturalne oświetlenie nie spełnia standardu 90-110 cm od poziomu podłogi wysokość co najmniej 130 cm).
Zajęcia szkoleniowe
4) Zajęcia szkoleniowe planowane są przez 5 dni od godz. 09:30 18.00
5) Liczba uczestników warsztatów przewidziana jest na 19 osób dla danego terminu. Zamawiający dopuszcza zmiany w liczbie osób.
6) Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca przedstawi w swojej ofercie do wyboru 4 propozycje dania obiadowego wegetariańskiego oraz 4 propozycje dania wegetariańskiego gorącego do kolacji (na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 - Wzór oferty)
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik
Nr 1 do zapytania ofertowego lub na druku Oferenta zawierającym te same treści.
Wykonawca przedstawi w swojej ofercie do wyboru 4 propozycje dania obiadowego wegetariańskiego oraz 4 propozycje dania wegetariańskiego gorącego do kolacji (na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 )
2. Oferta musi pozostać ważna przez okres co najmniej 90 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
3. Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form:
- skan dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
centrum@amu.edu.pl
- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
Zapytanie ofertowe nr 2021-1393-66528, dotyczące świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i 2 salek dydaktycznych w ośrodku konferncyjno -szkoleniowym dla 14 uczestników pięciodniowej szkoły letniej organizowanych w dniach 7-13 września 2021 r. dla uczestników projektu ,,Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii" realizowanego i współfinansowane w ramach Projektu POWR.03.02.00-00-I032/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy.
Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat Centrum NanoBioMedycznego UAM
ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
61-614 Poznań
tel. 61 829 6704
Biuro czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-16.00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Termin złożenia ofert: 03.09.2021 r. do godziny 10:00
7. Termin realizacji zamówienia: 7-13 września 2021 r.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-27
Data ostatniej zmiany
2021-08-27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM A: cena za realizację całościowego zamówienia - 55% (max. 55 pkt);
Cena za realizację zamówienia - 55%.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium to 55.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM B:
odległość miejsca realiz. (dokładny adres) zamówienia od Kampus Morasko Poznań najbardziej zbliżona do proponowanego czyli 40 km- 10% . Maks. liczba pkt możliwych do uzyskania:
o odleg. poniżej 30 km i powyżej 60 km - 0 pkt
o odleg. 30-40 km - 10 pkt
o odleg. pomiędzy 40-60 km - 5 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM C:
zapewnienie w okresie realizacji zamówienia obiektu na wyłączność -20 %
(TAK:20pkt, NIE: 0pkt)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
KRYTERIUM D: zapew. obiektu położ. na obsz. otoczonym przyrodą (las/park), z dala od szos dróg ekspresowych, zgiełku miasta, odpow. do prowadzenia zajęć warsztatowych, gier zespoł. dla grup. doktor. na powietrzu 15% (TAK:15pkt, NIE: 0pkt). Kryt. D będzie podlegało weryf. i ocenie przez Zamawiając.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Lidia Szutkowska
tel.: 618296704
e-mail: lidia_sz@amu.edu.pl
Kod CPV:55000000-0
Numer dokumentu:2021-1393-66528
Źródło: Internet i własne
Załączniki: