Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-18
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach kolejowych
Organizator:KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A
Adres: ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Legnica
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 76 742 11 12
E-mail:
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/439838
Opis:Świadczenie usługi przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach kolejowych spółki Koleje Dolnośląskie S.A
Opis postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego regulaminowego w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - zamówienie sektorowe podprogowe.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach kolejowych spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ - III część SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (WU - II część SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia został określony w pkt 5 SIWZ IDW oraz w par. 6 Wzoru Umowy.

5. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

6. Pomoc techniczna dot. Platformy Zakupowej dostępna jest pod numerem telefonu: +22 22 428 19 28
Grupa asortymentowa:
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/439838
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Etap składania ofert 2024-06-18 14:00 2024-06-28 12:00
Termin składania:2024-06-28
Wymagania:Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:
Kontakt:KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica
+48 76 742 11 12
AGATA POLAK-SALOMON
agata.polak@kolejedolnoslaskie.eu
Zamawiający: Koleje Dolnośląskie S.A.
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Numer dokumentu:KD.OZZ.272.R.33.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: