Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15374295 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Świadczenie usługi transportowej
Organizator:Powiat Nowotarski
Adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowotarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (18) 26-613-00, fax. (18) 26-613-44
E-mail:
Opis:Świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu ,,Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim"
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia
w ramach projektu ,,Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim.
Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie w terminie do 31 maja 2018 r. jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2018) kształcących się w zawodzie technik handlowiec w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (zwanego dalej ZSE) wraz z 2 opiekunami do Krakowa.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 18.05.2018r. do godz. 10:00

Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
w sekretariacie pokój 3.09
Faksem na numer 018 26 61 344
lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.
Termin składania:2018-05-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2018 r.
Wymagania:Obowiązki wykonawcy:

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2018) wraz z 2 opiekunami spod Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ do Hali MAKRO Cash and Carry Polska S.A. ul. Zakopiańska 70a w Krakowie ( wyjazd o godzinie 8:00, zwiedzanie Hali w godzinach 10:00 - 13:00 ).

2. Odebranie jednej maksymalnie 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2018) wraz z 2 opiekunami spod Hali MAKRO Cash and Carry Polska S.A. ul. Zakopiańska 70a w Krakowie i odwiezienie ich pod siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu ( odjazd z Krakowa o godzinie ok. 14:30 ).

3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunami przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.
7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zadania -100%
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktów: - Jolanta Mrugała,Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka
- tel.: 18 266 61 340.
Numer dokumentu:ZA.271.44.2018, ZA.271.44.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: