Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-10-29
Przedmiot ogłoszenia:Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,FAMPA" w Jeleniej Górze
Adres: Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Jelenia Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:75-64-278-60, tel. 75 64 27 860-1
Opis:Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Bohaterów Września 22 w Jeleniej Górze "
Specyfikacja:Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze w dniach roboczych w godz od 1000 do 1500 od dnia 02.11.2020 roku
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać - w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ -
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze
do dnia 16.11.2020r., godz. 10.00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godz. 12.00.
Termin składania:2020-11-16
Wymagania:Zarząd SM ,,FAMPA" zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: