Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe"
Adres: Os. Południe 37, 44-253 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 728 359 450-454
Opis:ogłaszamy

przetarg nieograniczony na:

,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku"
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe" lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 28.02.2024r. do godz. 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert dnia 28.02.2024r. o godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2024-02-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 30 września 2024r.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: