Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21079812 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Testy bezpieczeństwa i funkcjonalności
Organizator:PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: Kardynała Wyszyńskiego 2A/32, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 502 414 771
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43416
Opis:Przeprowadzenie prac B+R celem wdrożenia innowacyjnego rozwiązania przez PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.01.02.01-20-0170/19 - Przeprowadzenie prac B+R celem wdrożenia innowacyjnego rozwiązania przez PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Część 1
Testy bezpieczeństwa i funkcjonalności

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Testy bezpieczeństwa i funkcjonalności
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-23
Termin składania:2021-04-23
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Łomża
Gmina
Łomża
Miejscowość
Łomża
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-04-16
Data ostatniej zmiany
2021-04-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu
Kontakt:Osoby do kontaktu
Adrian Piwko
tel.: +48 502 414 771
e-mail: kontakt@poranapola.pl
Kod CPV:73110000-6
Numer dokumentu:2021-15676-43416
Źródło: Internet i własne
Załączniki: