Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24774833 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-02-28
Przedmiot ogłoszenia:Ubezpieczenie mienia
Organizator:INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KOSZALINIE
Adres: ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon 943423725, fax 943423725
Opis:Zapytanie ofertowe w sprawie ubezpieczenia mienia Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Koszalinie
OD ZDARZEŃ LOSOWYCH I KRADZIEŻY
ORAZ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z POSIADANYM MIENIEM LUB
PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie ubezpieczy mienie Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie, Ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin, od zdarzeń losowych i wszystkich ryzyk oraz od kradzieży:
1. Budynek biurowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie wraz z wyposażeniem (maszyny, urządzenia, inne składniki majątkowe będące na wyposażeniu Inspektoratu) o wartości:
o Budynek - 750 000 zł,
o Maszyny, urządzenia, wyposażenie - 80 000 zł,
o Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny- 150 000 zł,
o Niskocenne składniki majątku - 10 000 zł.
2. Budynek w którym znajduje się Przychodnia dla Zwierząt o wartości 275 000 zł,
3. Budynek wykorzystywany jako mieszkalny (z wyłączeniem lokalu biurowego mieszczącego się w budynku - Ul. Połczyńska 68/3) wraz z częścią laboratoryjną o wartości:
o Budynek - 730 000zł,
o Maszyny, urządzenia, wyposażenie- 80 000zł.

4. Budynek magazynowy z wiatą i izolatką o wartości: 75 000zł,
5. Zespół 5 garaży o wartości : 250 000zł.
a także zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku
z posiadanym mieniem lub prowadzoną działalnością na okres od 21 marca 2023 r. do 20 marca 2024 r. Przewidywana do ubezpieczenia suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 100 000 zł.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty z podaniem sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, ceny oraz warunków płatności należy składać mailem, faxem lub osobiście w Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koszalinie, Ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin - w terminie do dnia 8 marca 2023 r.
Termin składania:2023-03-08
Miejsce i termin realizacji:na okres od 21 marca 2023 r. do 20 marca 2024 r.
Wymagania:Wraz z ofertą należy przesłać również Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Kontakt:Dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu 94 342 37 25.
Numer dokumentu:PIW.260.01.2023M
Źródło: Internet i własne
Załączniki: