Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26412194 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Ubezpieczenie zasobów Spółdzielni
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju"
Adres: ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 641 52 01
E-mail:
Opis:Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Skraju"
z siedzibą przy Ul. Kulczyńskiego 14
w Warszawie zaprasza do składania ofert
na ubezpieczenie zasobów Spółdzielni w roku 2024
Specyfikacja:1. Zainteresowane firmy ubezpieczeniowe zapraszamy do biura Spółdzielni po uzyskanie szczegółowych danych o zakresie ubezpieczenia.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju" Ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do 08.01.2024 r. do godz. 16.00.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółdzielni.
Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.
Termin składania:2024-01-08
Wymagania:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju" zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych w przypadku odstąpienia.
Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie zakresu ubezpieczenia: Paulina Winiarczyk, p.winiarczyk@naskraju.pl tel. 22 641 52 01.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: