Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Umieszczenie ogłoszenia w prasie
Organizator:Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
Adres: ul. Włocławska16, 87-850 Choceń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 54 28 46 669, 728 462 482, 728 462 481, 507 799 998, 507 800 028
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest umieszczenie 1 ogłoszenia w prasie dotyczącego ogłoszenia naboru wniosków
Wymagania w stosunku do ogłoszenia :
-Pełen kolor
-Wymiary szerokość nie mniejsza niż 129,5mm, wysokość nie mniejsza niż 112,8mm
-Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zapytania - do pobrania-Ogłoszenie musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
-Logo Unii Europejskiej, Logo LEADER, Logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, logo PROW 2014-2020, logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flagę Rzeczpospolitej Polski, Herb Województwa Kujawsko Pomorskiego i Flagę Unii Europejskiej Fundusz Społeczny
-Publikacja ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym- powiat włocławski
-Data publikacji ogłoszenia 24 kwiecień 2019r. (termin ten może ulec zmianie od przyczyn niezależnych od zamawiającego)
-Rozpowszechniany co najmniej od poniedziałku do piątku
Po realizacji zamówienia Wykonawca wraz z fakturą dostarcza Zamawiającemu 1 egzemplarz gazety
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce złożenia oferty:
termin zgłoszenia mija 18.04.2019r.
w załączeniu wzór formularza ofertowego- do pobrania
zgłoszenie może być złożone:
listem lub osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
za pomocą poczty e-mail: zamowienia.zglowiaczka@gmail.com - skan podpisanej oferty cenowej
każde zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie i jeśli to możliwe powinno być opieczętowane.
Termin składania:2019-04-18
Wymagania:Kryterium wyboru - cena 100%
Forma płatności:
? przelew bankowy po realizacji zamówienia, termin zapłaty nie krótszy niż 14 dni
Numer dokumentu:3/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: