Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27248185 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Umowa na usługi geodezyjne
Organizator:Veolia Energia Warszawa
Adres: ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/4504/details
Opis:Umowa na usługi geodezyjne
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.veolia.pl/app/demand/notice/public/4504/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-06-18 11:00
Termin składania:2024-06-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
Warszawa
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania ceny i warunków realizacji umowy.
2) Po dokonaniu oceny złożonych ofert wstępnych, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji związanych z negocjacjami.
4) Po zakończeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami Zamawiający może przedstawić ostateczną wersję SWZ (wraz z załącznikami). Wersja ta nie będzie podlegała dalszym negocjacjom.
5) Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do złożenia oferty (ostatecznej) lub zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem platformy zakupowej.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Katarzyna Gilarska-Drozd
E-mail:
vew.zakupy@veolia.com
Numer dokumentu:2024/0167/P/NP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: